Tijd en geld besparen met een verhuislift

U bent hier

Categorieën

Bij een verhuisjezelf-verhuizing met de inzet van onze verhuistrailer, zoals wij deze op deze website aanbieden, wordt vaak gekozen voor een verhuistrailer zonder daarbij gebruik te maken van een verhuislift. Vaak komt dit omdat men denkt dat een verhuislift duur is om te huren en omdat men niet weet hoe je een verhuislift moet bedienen. De klant kiest dan al snel voor het sjouwen van alle inboedel van de verdiepingen via de trap.

Met een verhuislift kan verhuistijd worden bespaard en dus kosten. Wat ook meetelt is het gemak van het gebruik van een verhuislift omdat het veel sjouwwerk onnodig maakt en men aan het einde van de verhuisdag nog redelijk fit is.

Wij zetten de lift op en bedienen deze. Dat wij de lift bedienen is noodzakelijk vanwege de te waarborgen veiligheid. De klant hoeft niets te doen met de lift behalve zijn inboedel ermee te verplaatsen.

Wij bekijken vooraf met de klant of een verhuislift bij de verhuizing een meerwaarde en een kostenbespaarder kan zijn.